முகப்பு

பேசாப் பொருள் எனும் பிரம்ம ரகசியம்

தியான யோகம் நாசிமுனை மூக்கு நுனியா? ஆசனம்,உடம்பை எவ்வாறு வைத்துக் கொண்டு அமர வேண்டும் என்பன குறித்து விரிவான முறையில் இந்த அத்தியாயம்...

Read More

செய்வினை கோளாறு, மன குழப்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக அவதி படுவோருக்கு...

செய்வினை கோளாறு, மன குழப்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக அவதி படுவோருக்கு அவர்களை குணப்படுத்த இந்த முறை 

Read More

சித்தர்களின் மேலான தெய்வம்!

சித்தமெல்லாம் சிவமயமாய் திளைத்திருக்க, ஆதிசக்தியின் அருளும், ஆசியும் பூரணமாக தேவைப் படும். இதை உணர்ந்திருந்த சித்தர்கள்,

Read More