திருமணதடை நீங்க மந்திரம்

திருமணதடை நீங்க மந்திரம்

சுயம்வர கலா யோகினி மந்திரம்”

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் யோகினி யோகினி யோகேஸ்வரீ யோகபயங்கரீ சகல ஸ்தாவா ஜங்கமா முகஸ்ருதயம் ம ம வசம் ஸ்வாஹா

இந்த மந்திரத்தை வெள்ளிக்கிழமை மாலை குளித்து அனுஷ்டானங்கள் முடித்து கொண்டு சுத்தமான அரையில் கும்பம் ஸ்தாபித்து வாசனைத் திரவியம் பொங்கல் வடை நெய்வேய்தியம் வைத்து தூபம் காட்டி உரு10008 ஜெபிக்க சித்தியாகும்

Share