வியாக்ரபாதர் ஜீவசமாதி

வியாக்ரபாதர் ஜீவசமாதி

திருச்சிராப்பள்ளி-திருப்பட்டுர் பிரம்மபுரிஸ்வரர் கோவிலில் பதஞ்சலி ஜீவசமாதி உள்ளது.
அக்கோயில் அருகே 500 மீட்டர் தூரத்தில் வியாக்ரபாதர் ஜீவசமாதி(படம்) திருப்பட்டுர் கைலாசநாதர் கோவிலில் உள்ளது.

Share